Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Batı Trakya'da Yaşayan Öğrencilere Ders Destek Sistemi Kitapları